Danielle de St Jorre i ganny onore pour son travay anver lemansipasyon lalang Kreol

Go down

Danielle de St Jorre i ganny onore pour son travay anver lemansipasyon lalang Kreol

Post  Sirop14 on Thu Oct 29, 2015 12:53 pm

Danielle de St Jorre i ganny onore pour son travay anver lemansipasyon lalang Kreol

29-October-2015


Defen Danielle Jorre de St Jorre, en madanm ki ti enstrimantal dan devlopman Kreol Seselwa e ki ti Minis Zafer Etranzer, Planifikasyon ek Lanvironnman depi 1993 ziska son lanmor le 28 Fevriye 1997, in ganny onore.
Pour koensid avek Lazournen Enternasyonal Kreol yer stati Madanm de St Jorre ti ganny devwale kot Lenstiti Kreol, Au Cap.
Prezidan James Michel ki ti envite doner kot sa levennman, ti ganny loner pour devwal skilptir sa madanm ki’n fer bokou pour anmenn lalang ek kiltir Kreol lo sa nivo kot i ete ozordi.
Prezidan ti ganny akonpannyen par Minis pour Tourizm ek Kiltir Alain St Ange, Msye Gerard Le Chene, en zanmi pros Madanm de St Jorre ensi ki pti zanfan sa madanm Yann d’Offay-Mancienne.
Sa skilptir in fer par artis ek skilpter Seselwa Egbert Marday.
Osi prezan kot seremoni ti le de sekreter prensipal dan Minister Tourizm ek Kiltir – AnneSkilptir Madanm de St Jorre i travay artis Egbert Marday Lafortune ek Benjamine Rose, manm lasanble nasyonal pour Au Cap Murielle Marie ek pour lezot distrik e envite pei kreolofonn ek lezot o personaz.
Apard son travay remarkab dan devlopman lalang Kreol Seselwa, Madanm de St Jorre parey bokou ti apel li, ti osi etabli lyen ant bann lalang ek pep Kreol dan lemonn.
An 1982 i ti o sant premye rankont ofisyel Lasosiasyon Bann Zil Kreol ki ti reini bann zil ki ti annan Kreol konman zot lalang maternel, notaman Martinik, Gwadeloup, Sent Lisi, ek bann zil Dominik.
Bann zil kreol ti lafors deryer selebrasyon Lazournen Enternasyonal Kreol ki ti ganny selebre pour premye fwa an Dominik an 1981 e par lezot zil an 1983. Madanm de St Jorre ti osi enstrimantal dan lorganizasyon premye Semenn Kreol an 1982 ek premye Festival Kreol an 1985 isi Sesel. Menm sa batiman kot son skilptir i ete, Lenstiti Kreol, ti ganny konstrir apre ki sa madanm ti’n rod finansman avek Lanmerik.
An ekspriman son respe ek lapresiasyon pour tou sa travay remarkab par Madanm de St Jorre, Minis St Ange ti dir ki sa madanm ti vwar nesesite pour nou pep prezerv son nanm, son lidantite ek son kiltir.
“Mon toultan dir ki sel keksoz ki pep Seselwa i annan pour prezant son lekor se son kiltir, son kreolite. Tou sa ki fer nou sa ki nou ete,” Minis St Ange ti dir.
I ti osi mansyonn travay dir ki ansyen Prezidan France Albert Rene ek Prezidan aktyel James Michel in fer pour osi lev lenportans nou kiltir Kreol. Sa de prezidan, Msye St Ange ti dir, in e pe touzour met Seselwa o sant devlopman son pei.

http://www.nation.sc/article.html?id=247304

Sirop14

Posts : 7717
Join date : 2008-06-02

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum